Press Centre


Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 16 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 rok. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ...
Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 24 maja br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2015 rok. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ASM GROUP S.A...
Dobry pracownik to skarb. Ma on pełne prawo do odpoczynku, jednak dla jego pracodawcy sezon urlopowy wiąże się z niemalże cyrkowymi akrobacjami przy układaniu grafiku prac...
ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 38 434 mln zł.
Do zespołu ASM SALES FORCE AGENCY Sp. z o.o. dołączył Marcin Koszyk, który objął stanowisko Dyrektora Działu Obsługi Klienta. Koszyk jest odpowiedzialny za nadzór nad ...
Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 15 lutego br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód z...
Według danych z raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i firmy Hays[1], do najczęściej outsourcowanych procesów w Polsce należą księgowo...
Zarząd ASM GROUP informuje, że dnia 16.11.2015 br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze s...