Press Centre


Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 14 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód...
12 August 2015 OSTRZEŻENIE!
Warszawa, dnia 10 lutego 2015 roku W związku z pojawieniem się w internecie fałszywych ogłoszeń rekrutacyjnych, w których ktoś bezprawnie posługuje się logo i znakiem ...
W dniach 14 – 15 lipca br. w Hotelu 500 położonym nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy odbył się coroczny zjazd centralny ASM GROUP S.A. W spotkaniu udział wzięli pracow...
Grupa Kapitałowa ASM GROUP lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży otrzymała wyróżnienie specjalne, statuetkę Warsaw Business Journal Spotlight Awards 2015 w katego...
Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że 11 czerwca 2015 roku Spółka opublikowała jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2014 rok.Skonsolidowane przychody Grupy Kapita...
Z przyjemnością informujemy, że ASM GROUP wzięła w udział w 19. edycji Konferencji WallStreet, która miała miejsce w dniach 29 – 31 maja 2015 roku w Hotelu Gołębiews...
ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży – w pierwszym kwartale 2015 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 41,255 mln zł....
Nakłady na mobilne działania promocyjne w latach 2014-2017 będą rosły średnio o 39,8% rocznie[1] Multimedialne formy prezentacji, aplikacje mobilne oraz interaktywne urzą...