Press Centre


Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A. znalazł się w prestiżowym rankingu wyróżniającym najbardziej przedsiębiorcze osoby prowadzące z sukcesem biznes w Polsce.
Z początkiem stycznia 2014 r. Zbigniew Sierocki został Dyrektorem Operacyjnym w ASM GROUP S.A. Będzie odpowiadał za współtworzenie oraz realizację strategii Grupy, w tym ...
W dniu 9 stycznia 2014 roku Zarząd ASM GROUP S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym ASM GROUP S.A i przejściu z rynku NewConnect na rynek regulowany.
ASM GROUP S.A. zakończyłA trzeci kwartał 2013 roku z bardzo dobrym skonsolidowanym wynikiem finansowym. W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przychody wzrosły o 1...
W dniach 17-18 października 2013 roku w Warszawskim Centrum wystawienniczo – konferencyjnym EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie odbyły się pierwsze w Pols...
ASM GROUP S.A., która od marca bieżącego roku notowana jest na rynku NewConnect, cieszy się coraz większym uznaniem i zaufaniem wśród Klientów.
Grupa Kapitałowa ASM GROUP opublikowała swój pierwszy roczny skonsolidowany raport za rok obrotowy 2012. Łączna wartość sprzedaży Grupy ASM wyniosła ponad 150 mln zło...