Press Centre


17 November 2014
ASM GROUP S.A. z raportem za III kwartał 2014
SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

14 listopada 2014 roku Zarząd ASM GROUP S.A. opublikował skonsolidowany raport kwartalny za okres od
1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. Skonsolidowane przychody Grupy ASM w ujęciu narastającym za trzy kwartały 2014 roku wyniosły 126,5 mln zł wobec 118,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego,
co oznacza wzrost o 6,6%. Było to spowodowane głównie rozpoczęciem współpracy z nowymi Klientami, których Grupa ASM pozyskała w pierwszych miesiącach bieżącego roku oraz kontynuacją współpracy z naszymi Klientami dotychczasowymi – komentuje Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP S.A.