Press Centre


16 February 2015
ASM GROUP opublikowała wyniki za czwarty kwartał
SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ

16 lutego 2015 roku Grupa kapitałowa ASM GROUP S.A. opublikowała wyniki za IV kwartał 2014 r. Skonsolidowane przychody w czwartym kwartale 2014 r. wyniosły 53,6 mln zł wobec 51,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Oznacza to wzrost skonsolidowanych przychodów w ujęciu kwartalnym o 3,3%.

W skali całego roku skonsolidowane przychody ASM GROUP w analizowanym okresie wyniosły 180 mln zł, czyli o 9,6 mln zł więcej, niż w 2013 r. co oznacza wzrost o 5,6% w skali rocznej. Również rentowność operacyjna i rentowność netto ASM GROUP uległy poprawie w 2014 r. Skonsolidowana roczna EBITDA wyniosła 12,9 mln zł, wobec 12,2 mln zł rok wcześniej. Powyższe dane oznaczają, że ASM GROUP osiągnęła w 2014 r. marżę EBITDA
w wysokości 7,2%.

Prezentowane wyniki potwierdzają, że strategia przyjęta przez ASM GROUP polegająca na  długookresowej budowie wartości spółki jest konsekwentnie realizowana – skomentował raport Adam Stańczak, prezes zarządu ASM GROUP. Cele strategiczne i biznesowe, które przyjęliśmy na rok 2014 zostały osiągnięte – dodał Stańczak.

W  grudniu 2014 r. ASM GROUP złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.