Centrum Prasowe


Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 15 lutego br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód z...
Według danych z raportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i firmy Hays[1], do najczęściej outsourcowanych procesów w Polsce należą księgowo...
Zarząd ASM GROUP informuje, że dnia 16.11.2015 br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód ze s...
Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ASM GROUP spółka Gruppo Trade Service otrzymała Złoty Certyfikaty Rzetelności 2015 przyznawany w ramach programu Rzetelna Firma. Zło...
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny ASM GROUP S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na Rynku Głównym GPW. Spółka buduje p...
Zarząd ASM GROUP S.A. informuje, że dnia 14 sierpnia br. Spółka opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku. Grupa Kapitałowa uzyskała przychód...
12 sierpnia 2015 OSTRZEŻENIE!
Warszawa, dnia 10 lutego 2015 roku W związku z pojawieniem się w internecie fałszywych ogłoszeń rekrutacyjnych, w których ktoś bezprawnie posługuje się logo i znakiem ...
W dniach 14 – 15 lipca br. w Hotelu 500 położonym nad Zalewem Zegrzyńskim k. Warszawy odbył się coroczny zjazd centralny ASM GROUP S.A. W spotkaniu udział wzięli pracow...