Centrum Prasowe


Z największą przyjemnością, pragniemy poinformować o tegorocznej nagrodzie przyznanej przez „Monitor Biznesu” – niezależny dodatek „Rzeczpospolitej”.
Wzrost popularności outsourcingu sił sprzedaży wynika głównie z dostrzeżenia potencjału optymalizacji procesów biznesowych poprzez outsourcing, który zwiększa elastycz...
TRIATHLON Z EKSPERTEM – O OUTSOURCINGU SIŁ SPRZEDAŻY ROZMAWIAMY Z ADAMEM STAŃCZAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU ASM GROUP S.A
Temat „Outsourcingu procesów biznesowych” został poruszony na łamach Dziennika „Rzeczpospolita”, wśród komentarzy eksperckich artykuł Barbary Kwiatkowskiej-Mott ...
Wywiad z Adamem Stańczakiem – Prezesem Zarządu ASM GROUP S.A.dla w bieżącym numerze „Monitora Biznesu” dodatku specjalnego do „Rczeczpospolitej na temat zrównoważo...
Skonsolidowanie siły rynkowej przez planowaną fuzję dwóch spółek zależnych ASM GROUP S.A. działających na terenie Włoch TRADE S.p.A. w trybie łączenia przez przejęc...
Redaktor Naczelny polskiej edycji ”FORBES” uważa, że „ Polski biznes rozwija się w nowych niespodziewanych kierunkach: zagraniczne przejęcia i usługi outsourcingowe o...
Ten interesujący temat poruszyliśmy zarówno na łamach Biznes Raportu GAZETY FINANSOWEJ o outsourcingu, jak i podczas prelekcji Polskiego Forum Outsourcingu w Warszawie (20-2...