Centrum Prasowe


Jak zadbać o ekspozycję karmy dla zwierząt?- zdaniem eksperta Marcina Koszyka-Dyrektora Działu Obsługi Klientów
W magazynie Outsourcing & More nr 1 – 2017 publikacja „Outsourcing sprzedaży jako zintegrowany proces wsparcia sprzedaży” Barbary Kwiatkowskiej – Mott dotyczy s...
W sekcji „Tygrysy Biznesu”, Raportu Rocznego 2016 „Liderzy usług outsourcingu” przygotowanego przez Fundację Pro Progressio, zaprezentowana została sylwetka Adama...
Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw ASM Sales Force Agency uzyskała od Instytutu Europejskiego Biznesu tytuł Gepard Biznesu 2016 i tym samym znalazła się wśró...
Z największą przyjemnością, pragniemy poinformować o tegorocznej nagrodzie przyznanej przez „Monitor Biznesu” – niezależny dodatek „Rzeczpospolitej”.
Wzrost popularności outsourcingu sił sprzedaży wynika głównie z dostrzeżenia potencjału optymalizacji procesów biznesowych poprzez outsourcing, który zwiększa elastycz...
TRIATHLON Z EKSPERTEM – O OUTSOURCINGU SIŁ SPRZEDAŻY ROZMAWIAMY Z ADAMEM STAŃCZAKIEM, PREZESEM ZARZĄDU ASM GROUP S.A
Temat „Outsourcingu procesów biznesowych” został poruszony na łamach Dziennika „Rzeczpospolita”, wśród komentarzy eksperckich artykuł Barbary Kwiatkowskiej-Mott ...