Centrum Prasowe


02 stycznia 2018
ASM Sales Force Agency dla dzieci z Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego

ASM Sales Force Agency na koniec roku 2017 zadbało również o najbardziej potrzebujących. Pracownicy spółki odwiedzili z prezentami dzieci otoczone opieką Fundacji Rodzin Adopcyjnych działającą przy Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny (IOP) jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim ośrodkiem interwencyjnym. Placówka przyjmuje noworodki i niemowlęta w nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo lub trwale opieki rodziców. Jej działalność służy ochronie najmłodszych dzieci przed negatywnymi skutkami sieroctwa. 

ASM Group S.A. oraz spółki zależne ASM Sales Force Agency i Gruppo Trade Service ufundowały środki finansowe na zakup potrzebnego sprzętu AGD. Pracownicy prywatnie również przekazali środki finansowe oraz dodatkowe prezenty.