Centrum Prasowe


27 lutego 2018
OŚWIADCZENIE

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 roku
W związku z pojawieniem się na wybranych portalach internetowych fałszywych ogłoszeń rekrutacyjnych, w których ktoś bezprawnie posługuje się logo i znakiem towarowym ASM Sales Force Agency Sp. z o.o., nasza Spółka ostrzega przed ewentualną możliwością oszukańczych działań. W treści tych ogłoszeń wskazany jest kontakt w postaci adresu email: e-mail: biuro@asm-salesforce.pl . 
ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. oświadcza, iż nie jest autorem przedmiotowych ogłoszeń.
ASM Sales Force Agency Sp. z o.o., informuje, iż jedynymi i oficjalnymi adresami naszej Spółki są adresy @asmsalesforce.pl (pisane łącznie). Osoby, które posługują się adresem biuro@asm-salesforce.pl wyłudzają od osób szukających zatrudnienia ich dane osobowe, dokumenty i informacje o rachunkach bankowych najprawdopodobniej w celu dokonania innych nieuczciwych czynności.
Podkreślamy, że ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. nie pobiera i nigdy nie pobierała żadnych opłat z tytułu zatrudnienia w naszej Spółce, nie wymagamy żadnych przedpłat od osób, które chciałyby świadczyć usługi na rzecz naszej Spółki. 
ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. podjęła niezbędne działania prawne, w celu zablokowania dalszego podszywania się pod naszą firmę, bezprawnego wykorzystywania zastrzeżonego znaku towarowego ASM Sales Force Agency i prowadzenia nieuczciwej korespondencji.
W przypadku wątpliwości, czy ogłoszenie lub otrzymana korespondencja zawierająca w adresie nadawcy nazwę ASM Sales Force Agency pochodzi od naszej Spółki, czy jest też tylko próbą podszycia się pod naszą firmę, prosimy o kontakt na adres sekretariat@asmsalesforce.pl bądź pod numerem telefonu 22 416 96 96.
 
Uprzejmie informujemy wszystkie osoby, które skorzystały z rekrutacji prowadzonej pod adresem email: biuro@asm-salesforce.pl o niezwłoczny kontakt z sekretariatem Spółki bądź pracownikami działu prawnego ASM GROUP S.A. pod numerem tel. 22 829 94 61.