Kariera

Poszukujemy osób, które pasjonuje sprzedaż i bezpośredni kontakt z klientam,
które poprzez prace przy ciekawych i ambitych projektach chcą rozwijać siebie i nasz biznes.


Praca w biurze

Praca w terenie

Praca dodatkowa

Jeśli nie znalazłeś oferty dla siebie

APLIKUJ

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż:
1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, e-mail: sekretariat@asmsalesforce.pl, telefon: 22 416 96 96, strona internetowa: www.asmsalesforce.pl (dalej: „my”).
2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dobrowolność podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Pracujemy dla najbardziej prestiżowych i wymagających Klientów, którzy oczekują od nas usług na najwyższym poziomie. Aby sprostać stawianym wymaganiom dbamy o odpowiedni dobór ludzi i ich nieustanny rozwój.


Dlaczego ASM SALES FORCE AGENCY:

1
praca w dużej
i stabilnej firmie
2
przyjazna atmosfera pracy w młodym zespole
3
elastyczność
i uwzględnienie indywidualnych potrzeb pracownika
4
możliwość rozwoju
i realizacji ambicji zawodowych
5
zdobycie ciekawego doświadczenia

Najcenniejszym kapitałem ASM SALES FORCE AGENCY są ludzie – ich pasje, kompetencje i zaangażowanie.


Jak się u nas pracuje?

Paweł Waśko
Account Manager
Monika Grys
Account Manager
Jakub Trzonek
Przedstawiciel Regionalny