O Grupie

ASM GROUP S.A. jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.
ASM GROUP S.A. działa na terenie Polski oraz Włoch. Akcje ASM GROUP S.A. od 14 września 2016 roku notowane są na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych.


Zestaw zintegrowanych działań zwiększających sprzedaż

1
aktywności promocyjne
2
eventy
3
cross usługi
4
realizacje z użyciem tabletów
5
mystery shopper
6
merchandising
7
outsourcing sił sprzedaży
8
produkcja
9
magazynowanie
i logistyka
10
montaże
11
badania półki
12
leasing

Historia powstania Grupy Kapitałowej ASM GROUP

 • 1998
  Powstaje agencja marketingowa Partner ASM
 • 2004
  Zmiana formy prawnej Partner ASM ze spółki cywilnej w spółkę jawną. Powstaje PARTNERASM Sp. j.
 • 2010
  Nabycie przez PARTERASM Sp. j. części udziałów stanowiących 30% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o.
 • 2010
  Zostaje zawiązana ASM GROUP S.A.
 • 2011
  Nabycie przez PARTNERASM Sp. j. pozostałych udziałów stanowiących 70% kapitału zakładowego spółki Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o. PARTNERASM Sp. j. staje się wyłącznym właścicielem Gruppo Trade Service – Polska Sp. z o.o.
 • 2011
  Zmiana formy prawnej PARTNERASM ze Spółki Jawnej w Spółkę Akcyjną. Powstaje PARTNERASM S.A.
 • 2011
  Połączenie ASM GROUP S.A. z PARTNERASM S.A.
 • 2011
  Nabycie przez ASM GROUP S.A. 100% udziałów w spółce GreyMatters Sp. z o.o.
 • 2012
  Nabycie 100% udziałów w Trade S.p.A.
 • 2012
  Nabycie poprzez Trade S.p.A. 100% udziałów w Promotion S.r.l
 • 2013
  Debiut ASM GROUP S.A. na NewConnect
 • 2016
  2016 Debiut ASM GROUP S.A. na Głównym Rynku GPW

Skonsolidowane wyniki finansowe ASM GROUP S.A. (mln zł)

Dwa główne filary rozwoju

Akwizycje

 • zakup krajowych podmiotówo podobnym profilu działania, w celu zwiększania udziału w krajowym rynku usług wsparcia sprzedaży
 • zakup podmiotówo podobnym profilu działań na rynkach zagranicznych

Rozwój organiczny

 • poszerzanie i pogłębianie współpracy z obecnymi klientami poprzez oferowanie nowych produktów i usług
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • dalszy rozwój kluczowych działów oraz wprowadzanie nowych produktów i usług do portfela