Ochrona Danych Osobowych


  1. Ogólna Polityka Ochrony Danych Osobowych Grupy Przedsiębiorstw pobierz
  2. Polityka prywatności SFA pobierz
  3. Klauzula informacyjna dla pracowników pobierz
  4. Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców/wykonawców pobierz
  5. Klauzula informacyjna dla klientów pobierz
  6. Klauzula informacyjna dla pracowników/zleceniobiorców klientów pobierz
  7. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (rekrutacje) pobierz