Outsourcing sił sprzedaży

Oferujemy kompleksową ofertę usług w zakresie outsourcingu profesjonalnych zespołów sprzedażowych, udostępniając naszym Klientom najlepsze techniki sprzedaży
i rozwiązania wspierające sprzedaż.


Proponowane przez nas usługi outsourcingowe mają ułatwić Klientom prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia przewagi nad konkurencją i obniżenia kosztów operacyjnych.

odciąża klienta w wielu obszarach
daje większą elastyczność
w prowadzeniu biznesu
pozwala na ograniczenie kosztów zarządzania personelem (rekrutacja, szkolenia, nadzór)
Outsourcing jest jednym
z najskuteczniejszych sposobów optymalizacji procesów biznesowych
Zakres odpowiedzialności
ASM SALES FORCE AGENCY

 • rekrutacja i szkolenie zespołu,
 • zatrudnienie,
 • wyposażenie zespołu w niezbędne narzędzia,
 • zarządzanie, kontrola i regularny nadzór,
 • odpowiedzialność za wyniki.

Podstawowe zdania
przedstawicieli handlowych

 • regularne wizyty w wybranych halach/psd,
 • sprzedaż produktów klienta,
 • budowa dystrybucji,
 • rozszerzanie asortymentu,
 • właściwa ekspozycja produktów,
 • instalowanie materiałów reklamowych,
 • raportowanie.