Polityka prywatności


Ochrona Danych Osobowych

  1. Polityka prywatności SFA pobierz

  2. Dla pracowników pobierz

  3. Dla zleceniobiorców/wykonawców pobierz

  4. Klauzula dla klientów pobierz

  5. Klauzula dla pracowników/zleceniobiorców klientów pobierz

  6. Dla kandydatów do pracy pobierz